Hlavní obsah

nervous [ˈnɜːvəs]

Přídavné jméno

  1. nervózní
  2. nervní, napjatý mající slabé nervy
  3. nervový porucha ap.nervous breakdown/disordernervové zhroucení/nervová porucha

Vyskytuje se v

breakdown: nervous breakdownnervové zhroucení

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

nervový: anat. centrální nervová soustavacentral nervous system

nervový: med. nervové zhroucenínervous breakdown

ústřední: anat. ústřední nervová soustavacentral nervous system

zhroucení: nervové zhroucenínervous breakdown

zhroutit se: nervově se zhroutitbreak down, have a nervous breakdown

nadranc: mít nervy nadrancbe a nervous wreck

nerv: mít nervy nadrancbe a nervous wreck