Hlavní obsah

nervous [ˈnɜːvəs]

Přídavné jméno

  1. nervózní
  2. nervní, napjatý mající slabé nervy
  3. nervový porucha ap.nervous breakdown/disordernervové zhroucení/nervová porucha

Vyskytuje se v

breakdown: nervous breakdownnervové zhroucení

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.