Hlavní obsah

getting [getɪŋ]

Související hesla

pres p of get

Vyskytuje se v

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

boot: get the bootdostat padáka, vyletět z práce, dostat kopačky od partnera

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chest: get sth off one's chestulevit si, vyzpovídat se z čeho

collar: get hot under the collar about sthrozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemu

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

cracking: get crackinghodit sebou, dát se do toho, vlítnout na to začít dělat

desert: get one's just desertsdostat co proto

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

door: get one's foot in the doorpootevřít si dveře na nový trh ap.

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

foot: get cold feet about sthdostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čeho

get: get sth for sthdostat kolik za co prodejem čeho

get along: be getting alongwith/in sth zvládat co

get at: be getting atnarážet na co, naznačovat co

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

get down: get sb downubíjet, ničit, deprimovat koho

get in: get sth inpřibrat si, zvládnou ještě navíc další práci ap.

get off: get off (to sleep)usnout, zabrat

get on: be getting onstárnout, nebýt už nejmladší

get out: get sth out of sbdostat co z koho přiznání ap.

get over: get sth overto sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

getting: getting on forskoro, téměř

get together: get sth togetherdát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.

get up: get osf upobléci se jak, do čeho

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: get goingzačít, jít na to, vyrazit po zpoždění, zdržení

got: have got tomuset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

ground: get off the groundrozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.

hand: get one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

hard: play hard to getpředstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebe

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

hell: get the hell out of sthvypadnout odkud jít pryč

hold: get hold of sthzmocnit se čeho, získat co

hook: get off the hookvyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

hump: get the humpnaštvat se

idea: get the ideapochopit (to)

jump: get the/a jump on sb/sthzískat náskok/výhodu před/nad kým/čím

know: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

laugh: get a laughvyvolat smích

lost: Get lost!Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

nerve: get on sb's nerveslézt/jít na nervy komu

nose: get up sb's noseštvát, lézt krkem, jít na nervy

nowhere: be getting nowherenikam nevést snaha, úvaha ap.

out of: get out of sthdostat se z čeho problémů ap.

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

picture: get the picturezískat představu, pochopit o co jde, být v obraze

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

rid: get rid of sb/sthzbavit se koho/čeho zbytečnosti, nepříjemného ap.

round: get round sthporadit si, vypořádat se s čím, přijít na co o problému ap.

shape: get sb/sth into shapepostavit do latě, dát do pořádku koho/co

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

sleep: get to sleepusnout chtěně

somewhere: be getting somewherehnout se z místa, udělat krok kupředu, postoupit učinit pokrok v debatě ap.

sort: get sth sortedvypořádat se s čím, vyřešit, zvládnout co problém ap.

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

steam up: get steamed upabout sth rozzuřit se, zuřit, vytočit se kvůli čemu

straight: get sth straightvyjasnit si, ujasnit si co

stride: get into/hit one's stridechytit tempo, dostat se do tempa/toho

stuff: Get stuffed!Běž se vycpat!

suck: be/get sucked into sthbýt vtažen(ý), být zatažen(ý) do čeho do aféry ap.

there: be/get thereúplně/zcela toho dosáhnout/se podařit

through: get through sthprojít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.

top: get on top of sbdolehnout, sypat se na koho problémy, práce

touch: get in touch with sbspojit se s kým, (z)kontaktovat koho, navázat kontakt s kým

used: get used to sb/sthzvyknout si na koho/co

way: get/have one's (own) wayprosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém

wick: get on sb's wicklézt komu na nervy, štvát, vytáčet koho

wind: get wind of sthdozvědět se co, dostat hlášku o čem co mělo být tajné

wise: get wise to sthpřijít na co, domáknout se, zjistit co

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

aboard: go/get aboardnastoupit (na palubu)

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

angry: get angryrozzlobit se, naštvat se

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

dar: get sth as a giftdostat co darem

dát se: get down to workdát se do práce

dostat: get hungrydostat hlad

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

dvojice: form pairs, pair up, get into pairsutvořit dvojice

hlad: be/get hungrymít/dostat hlad

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

infekce: get an infection from sthdostat infekci z čeho

autobus: get on/off the busnastoupit do/vystoupit z autobusu

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

běžet: Go (and) get help!Běž pro pomoc!

blbě: You've got it wrong.Máš to blbě.

brzy: get up early in the morningvstát brzo ráno

defekt: I('ve) got a puncture.Mám defekt. píchl jsem

doběhnout: get to/reach the finishdoběhnout do cíle

dočkat se: Will I ever get promoted?Dočkám se někdy povýšení?

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

dostání: It's hard to get.Je to těžko k dostání.

dostat se: How do I get to the station?Jak se dostanu na nádraží?

dovolat se: get justicedovolat se spravedlnosti

drobné: Have you got change for a hundred?Máte drobné za stovku?

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

chápat: (Do you) Get it?, slang. Dig that?hovor. Chápeš (to)?

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

jednička: He got an A on his paper.Dostal z písemky jedničku.

jít: I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...Jdu za panem... máme zde schůzku ap.

babka: get sth for a songdostat co za babku velmi lacino

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

frak: get a licking/beating/thrashingdostat na frak

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

hlava: get sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sthpustit co z hlavy

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

aroused: get sexually arousedvzrušit se sexuálně

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

big: get biggerzvětšovat se

bogged down: přen. get bogged down in sthzabřednout do čeho, uvíznout v čem, zamotat se do čeho nemoci pokračovat v činnosti

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

break: get a breakdostat (svoji) šanci na obrat k lepšímu ap.

breath: run/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech

broken: get brokenrozbít se, zlomit se

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

chummy: get chummy with sb(s)kámošit se s kým, přen. (po)tykat si s kým

clear: get clearuvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

cool: get cooler(z)chladnout, vychladnout, ochlazovat se

credit: get the credit for sthzískat chválu za co

cute: get cute with sb/sth(snažit se) vyzrát na, převézt koho/co

detention: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole