Hlavní obsah

rid [rɪd]

Slovesopt&pp rid/ridded

  1. sb/sth of sth zbavit koho/co čeho, vymýtit co odkud
  2. rid osf of sth zbavit se čeho nepříjemných myšlenek, chudoby ap.

Přídavné jméno

  • be rid of sb/sth být zbaven, zbavit se koho/čeho nechtěného, nepříjemného ap.

Fráze

  1. get rid of sb/sth zbavit se koho/čeho zbytečnosti, nepříjemného ap.

Vyskytuje se v

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

zbavit se: get rid of debtszbavit se dluhů