Hlavní obsah

got [gɒt]

Související hesla

pt&pp of get

Sloveso

  • have got to hovor.muset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

Vyskytuje se v

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

boot: get the bootdostat padáka, vyletět z práce, dostat kopačky od partnera

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chest: get sth off one's chestulevit si, vyzpovídat se z čeho

collar: get hot under the collar about sthrozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemu

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

cracking: get crackinghodit sebou, dát se do toho, vlítnout na to začít dělat

desert: get one's just desertsdostat co proto

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

door: get one's foot in the doorpootevřít si dveře na nový trh ap.

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

foot: get cold feet about sthdostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čeho

get: get sth for sthdostat kolik za co prodejem čeho

get: get sth donedát (si) udělat co

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

get along: be getting alongwith/in sth zvládat co jak

get at: be getting atnarážet na co, naznačovat co

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

get back: get sth backdostat/získat zpět/zpátky co

get back: get back at sb, get sb backvrátit to, oplatit to, pomstít se komu

get down: get sb downubíjet, ničit, deprimovat koho

get down: get sth downzapsat (si) co poznámku, myšlenku ap.

get in: get sth inpřibrat si, zvládnout ještě navíc další práci ap.

get in: get sth inpřispět, vstoupit čím do hovoru

get off: get off (to sleep)usnout, zabrat

get off: get sth offsundat si co oblečení

get off: get sb offto sth vypravit koho kam

get on: be getting onstárnout, nebýt už nejmladší

get out: get sth out of sbdostat co z koho přiznání ap.

get over: get sth overto sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

getting: getting on forskoro, téměř

get together: get sth togetherdát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.

get up: get osf upobléci se jak, do čeho

get up: get sb upvysadit koho na koně ap.

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: get goingzačít, jít na to, vyrazit po zpoždění, zdržení

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

grip: get a grip on osfsebrat se, dát se dohromady

ground: get off the groundrozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.

hand: get/lay one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

hand: get out of handvymknout se (z rukou) kontrole

hard: play hard to getpředstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebe

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

hell: get the hell out of sthvypadnout odkud jít pryč

hold: get hold of sthsehnat co, získat co, zmocnit se čeho

hold: get hold ofsth pochopit, zpracovat, pojmout co informaci

hold: get hold of sbsehnat koho opraváře ap.

hook: get off the hookvyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

hump: get the humpnaštvat se

idea: get the ideapochopit (to)

jump: get the/a jump on sb/sthzískat náskok/výhodu před/nad kým/čím

know: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

laugh: get a laughvyvolat smích

lost: Get lost!Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

nerve: get on sb's nerveslézt/jít na nervy komu

nose: get up sb's noseštvát, vytáčet, dopálit koho

nowhere: be getting nowherenikam nevést snaha, úvaha ap.

out of: get out of sthdostat se z čeho problémů ap.

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

picture: get the picturezískat představu, pochopit o co jde, být v obraze

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

rid: get rid of sb/sthzbavit se koho/čeho zbytečnosti, nepříjemného ap.

round: get round sthporadit si, vypořádat se s čím, přijít na co o problému ap.

shape: get/lick/knock/whip sb/sth into shapepostavit do latě, dát do pořádku, dát do pucu koho/co dostat do žádoucího stavu

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

sleep: get to sleepusnout chtěně

somewhere: be getting somewherehnout se z místa, udělat krok kupředu, postoupit učinit pokrok v debatě ap.

sort: get sth sortedvypořádat se s čím, vyřešit, zvládnout co problém ap.

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

steam up: get steamed upabout sth rozzuřit se, zuřit, vytočit se kvůli čemu

straight: get sth straightvyjasnit si, ujasnit si co

stride: get into/hit one's stridechytit tempo, dostat se do tempa/toho

stuff: Get stuffed!Běž se vycpat!

suck: be/get sucked into sthbýt vtažen(ý), být zatažen(ý) do čeho do aféry ap.

there: be/get thereúplně/zcela toho dosáhnout/se podařit

through: get through sthprojít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.

through: get throughdovolat se, spojit se, dostat spojení telefonem

top: get on top of sbdolehnout, sypat se na koho problémy, práce

touch: get in touch with sbspojit se s kým, (z)kontaktovat koho, navázat kontakt s kým