Hlavní obsah

fine art, fine arts

Vyskytuje se v

cvik: mít v čem cvikbe practiced in sth, have sth down to a fine art

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art