Hlavní obsah

fine art, fine arts

Vyskytuje se v

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

výtvarný: fine art(s)výtvarné umění

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku