Hlavní obsah

art [ɑːt]

Vyskytuje se v

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

applied: applied artsužitá umění

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

collection: art collectionumělecká sbírka

collector: art collectorsběratel umění obrazů ap.

contemporary: contemporary artsoučasné umění

expressionist: expressionist artexpresionistické umění

figurative: figurative artfigurativní umění

historian: art historianhistorik umění, kunsthistorik

joiner: joiner's arttruhlářské řemeslo

nose: let. nose artpříďové kresby

student: art studentstudent umění

visual: visual artsvizuální umění hudba, tanec, film ap.

house: The building houses an exposition of art.V budově se nachází expozice umění.

bojový: bojová uměnímartial arts

cvik: mít v čem cvikbe practiced in sth, have sth down to a fine art

dílo: umělecké dílowork of art, artwork

filozofický: filozofická fakultaFaculty of Arts

magistr: magistr společenských vědMaster of Arts, zkr. MA

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

moderní: moderní uměnímodern art

múzický: múzická uměníperforming arts

proud: umělecký proudart(istic) movement

předmět: umělecký předmětobjet d'art, dílo work of art

řemeslo: umělecká řemeslahandicraft, arts and crafts

sbírka: umělecká sbírkaart collection

slovesnost: ústní slovesnostverbal art

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

umělecký: umělecké dílowork of art

umění: výtvarné uměnívisual/fine/grafická graphic arts

umění: galerie výtvarného uměníart/picture gallery

umění: bojová uměnímartial arts

užitý: užité uměníapplied art(s)

věda: humanitní vědyhumanities, (liberal) arts

výprava: vedoucí výpravy u filmuart director, production designer

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

výtvarný: výtvarná výchovaart (lesson)

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art