Hlavní obsah

užitý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

užít: užít (si)příjemně prožít co enjoy sth (enough), vychutnat si savour, pomět se have* a good time, hovor. sexuálně s kým have* it off

užít: užít (si)prožít, zakusit co go* through sth, mít až přespříliš have* had (enough)

užít: užít násilíuse force

užít: Pěkně si to užijte.Have fun., Enjoy yourselves.

užít: Užil sis ten večírek?Did you enjoy the party?

applied: applied artsužitá umění

fling: have a fling with sbužít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostně

have: have funbavit se, užít si to

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

good: Have a good time!Dobře se bav!, Užij si to!

great: I'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.

time: We had a great time.Báječně jsme si to užili.