Hlavní obsah

applied [əˈplaɪd]

Přídavné jméno

  • užitý, aplikovanýapplied artsužitá uměníschool of applied artsuměleckoprůmyslová školaapplied mathematicsaplikovaná matematika

Vyskytuje se v

apply: věnovat se čemu, soustředit se na co, zabývat se čím v práciapply osf to sth

asylum: žádat o politický azylapply for political asylum

brake: (začít) brzditapply the brakes

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

handbrake: zatáhnout/povolit ruční brzduapply/release the handbrake

patent: podat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na coapply/file for a patent for/on sth

pressure: stlačit, použít tlaku, vyvinout tlakapply pressure

restriction: zavést omezeníapply restrictions

scholarship: zažádat o stipendiumapply for a scholarship

science: aplikovaná věda, věda užitá v praxiapplied science

visa: (za)žádat o vízumapply for a visa

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

double standard: měřit dvojím metremhave/apply a double standard

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

podání: podání žádosti o cofiling an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petition

přistěhovalecký: požádat o přistěhovalecké vízumapply for an immigration visa

užitý: užité uměníapplied art(s)

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit visa

žádat: žádat o místo/práciapply for a job

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

grant: požádat o grantapply for a grant

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

mazat: mazat co mastíapply ointment to sth

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

vztahovat se: Na ně se to nevztahuje.It doesn't apply to them.

zažádat: Zažádal o stipendium.He applied for a scholarship.

applied: užitá uměníapplied arts