Hlavní obsah

scholarship [ˈskɒləʃɪp]

Vyskytuje se v

eligible: He is not eligible for a scholarship.Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.

udělit: grant a scholarship to sbudělit stipendium komu

výměnný: exchange scholarship, educational exchangevýměnná stáž, výměnný studijní pobyt

prospěchový: merit scholarshipprospěchové stipendium

stipendium: win/obtain/be granted a scholarshipzískat/obdržet/dostat stipendium

zažádat: He applied for a scholarship.Zažádal o stipendium.

scholarship: apply for a scholarshipzažádat o stipendium