Hlavní obsah

eligible [ˈelɪdʒəbəl]

Přídavné jméno

  1. to do, for sth způsobilý, oprávněný k čemu, mající nárok na co splňující podmínky či předpoklady ap.He is not eligible for a scholarship.Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.
  2. vhodný dle požadavků

Vyskytuje se v

nárok: be entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sthmít nárok na co

eligible: He is not eligible for a scholarship.Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.