Hlavní obsah

applied [əˈplaɪd]

Přídavné jméno

  • užitý, aplikovanýapplied artsužitá uměníschool of applied artsuměleckoprůmyslová školaapplied mathematicsaplikovaná matematika

Vyskytuje se v

apply: apply osf to sthvěnovat se čemu, soustředit se na co, zabývat se čím v práci

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

brake: apply the brakes(začít) brzdit

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

restriction: apply restrictionszavést omezení

scholarship: apply for a scholarshipzažádat o stipendium

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

applied: applied artsužitá umění