Hlavní obsah

get in

Sloveso

  1. být zvolen zastupitel ap., dostat se do vlády ve volbách ap.
  2. get sth in přibrat si, zvládnout ještě navíc další práci ap.I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.
  3. sklidit úrodu
  4. přijet vlak, letadlo ap.
  5. get sth in přispět, vstoupit čím do hovoruget a word indostat se ke slovu v řeči jiných
  6. nastoupit, nasednout, dostat se dovnitř do auta
  7. dostat se na školu vysokou ap.
  8. odevzdat úkol, zadanou práci ap.I have to get the homework in by Friday.Ten úkol musím odevzdat do pátku.

Vyskytuje se v

touch: get in touch with sbspojit se s kým, (z)kontaktovat koho, navázat kontakt s kým

trim: get in(to) trimdostat se do formy fyzicky

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

tizzy: get in(to) a tizzyvytočit se, mít nervy, být úplně rozklepaný

navázat: navázat kontakt s kýmmake contact with sb, get in touch with sb

plést se: plést se komu do cestyget in sb's way

nasednout: Nasedni (si)!Get in!

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

oko: Něco mi spadlo do oka.Something got in my eye.

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

zalézt: Zalez!dovnitř Get in!, schovej hlavu ap. Get down!