Hlavní obsah

get out

Vyskytuje se v

hand: get out of handvymknout se (z rukou) kontrole

out of: get out of sthdostat se z čeho problémů ap.

breath: run/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech

date: get out of a datevyvlíknout se z rande nejít tam

habit: get out of the habit of sthodvyknout si od čeho

nature: get out in naturevyrazit do přírody

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

here: Get out of here!Vypadni odsud!

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

vejít: become known, get outvejít ve známost

zmizet: disappear from sight, get out of sightzmizet z dohledu

motat se: Get out of the way!Nemotej se tady! nepřekážej

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

plést se: Get out of the way!Nepleť se tady!

ven: Get out (of here)!Ven! vypadni

vstávat: Get up!, Get out of bed!, vzbuď se Wake up!, hovor. Wakey, Wakey!Vstávej!

vylézt: She climbed/got out of the bed.Vylezla z postele.

vypadnout: Get out!, Push/Clear off!, vulg. Fuck/Piss off!Vypadni!

z, ze: get out of the carvystoupit z auta

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

vybočit: get out of the rutvybočit ze zaběhaných kolejí

vymknout se: get out of handvymknout se z rukou situace ap.

zaběhlý: get out of the rutopustit zaběhlé způsoby

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole