Hlavní obsah

jedině

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only