Hlavní obsah

jediný

Přídavné jméno

  • (jeden) (the) only (one), sole(zdůraznění) singleJediný, kdo přišel ...The only one who came ...jeden jedinýa single one, (jedinečný) one and onlyani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

only: one and onlyjediný, jedinečný, neopakovatelný unikátní

only: only childjedináček, jediné dítě

owner: sole ownerjediný vlastník

shareholder: sole shareholderjediný akcionář stoprocentní

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.