Hlavní obsah

card [kɑːd]

Sloveso

  1. sb AmE legitimovat koho ověřit plnoletost ap.
  2. sth text. mykat co vlnu

Vyskytuje se v

card: cardskarty hra

identification: identification (card)průkaz totožnosti, osobní průkaz, legitimace

sequence: sequence (of cards)postupka po sobě jdoucích karet

valentine: valentine (card)valentýnka

birthday: birthday cardblahopřání k narozeninám písemné

business card: business card holdervizitkář pouzdro ap.

draft: draft cardpovolávací rozkaz

embossed: embossed cardembosovaná karta

holder: credit card holderpouzdro na kreditní kartu

invitation: invitation cardpozvánka

ration: ration cardpřídělový lístek arch lístků

receipt: ekon. receipt cardpříjemka

red card: sport. be red cardeddostat červenou kartu hráč

residency: residency carddoklad o povolení k trvalému pobytu

student: student cardstudentský průkaz, studentská karta

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

time: time cardpíchací karta, píchačka pracovní, k označení příchodu a odchodu

top-up: top-up carddobíjecí karta na kredit mobilního telefonu

warranty: warranty cardzáruční list

balíček: pack/AmE deck of cardsbalíček karet 52 karet

čtečka: (memory) card readerčtečka (paměťových) karet

děrný: punch(ed) cardvýp. děrný štítek

hra: card/board gamekaretní/stolní hra

karetní: card gamekaretní hra

karta: credit card, AmE charge/bank cardkreditní karta

korespondenční: postcard, postal card, mailing-cardkorespondenční lístek

kreditní: (credit) cardkreditní karta

list: warranty cardzáruční list

mastit: play cardsmastit karty

narozeniny: birthday cardpřání k narozeninám pohled ap.

občanský: identity card, zkr. IDobčanský průkaz v USA ani GB neexistuje

očkovací: vaccination cardočkovací průkaz

oznámení: wedding announcement (card)svatební oznámení

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

platební: payment card, debetní debit cardplatební karta

průkaz: identity card, IDobčanský/osobní průkaz

přání: send sb a greeting (card)poslat komu přání

rozdat: deal (out) the cardsrozdat karty

stírací: scratch card/ticket, lottery scratcher, AmE též scratch-off, instant (lottery) ticketstírací los

štítek: punch cardtech. děrný štítek

totožnost: identity card, IDprůkaz totožnosti

vyložit: read the cards for sbvyložit komu karty

vysvědčení: BrE (school) report, AmE report cardškolní vysvědčení

záruční: warranty cardzáruční list

zvukový: sound cardvýp. zvuková karta

míchat: shuffle cardsmíchat karty

pohled: send sb a cardposlat komu pohled

vsunout: Insert the card into the slot.Vsuňte kartu do otvoru.

vyfasovat: He was yellow carded.sport. Vyfasoval žlutou kartu.

zahrát si: play cards with sbzahrát si s kým karty