Hlavní obsah

identification [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]

Vyskytuje se v

zjištění: zjištění totožnosti kohoidentification of sb