Hlavní obsah

identification [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]

Vyskytuje se v

zjištění: identification of sbzjištění totožnosti koho