Hlavní obsah

očkovací

Přídavné jméno

  1. (sérum ap.) vaccination, inoculative(s vakcínou) vaccinaločkovací látkavaccineočkovací průkazvaccination card
  2. (roubovací) grafting

Vyskytuje se v

očkovací: očkovací látkavaccine