Hlavní obsah

card [kɑːd]

Sloveso

  1. sb AmE legitimovat koho ověřit plnoletost ap.
  2. sth text. mykat co vlnu

Vyskytuje se v

identification: identification (card)průkaz totožnosti, osobní průkaz, legitimace

sequence: sequence (of cards)postupka po sobě jdoucích karet

valentine: valentine (card)valentýnka

birthday: birthday cardblahopřání k narozeninám písemné

business card: business card holdervizitkář pouzdro ap.

draft: draft cardpovolávací rozkaz

embossed: embossed cardembosovaná karta

holder: credit card holderpouzdro na kreditní kartu

invitation: invitation cardpozvánka

ration: ration cardpřídělový lístek arch lístků

receipt: ekon. receipt cardpříjemka

red card: sport. be red cardeddostat červenou kartu hráč

residency: residency carddoklad o povolení k trvalému pobytu

student: student cardstudentský průkaz, studentská karta

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

time: time cardpíchací karta, píchačka pracovní, k označení příchodu a odchodu

top-up: top-up carddobíjecí karta na kredit mobilního telefonu

warranty: warranty cardzáruční list