Hlavní obsah

cheap [tʃiːp]

Fráze

  1. life is cheap lidský život ztratil hodnotu ve válce ap.
  2. hovor.on the cheap co nejlevněji, za levno na úkor kvality

Vyskytuje se v

hold: hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si

shot: cheap shotnefér poznámka, podpásovka

price: Cheap at half the price!To je zlodějina! je to předražené

koupit: buy cheap(ly)koupit levně

levný: cheaper, less expensivelevnější

prodat: sell sth cheap/dearprodat co levně/draze

lacině: I got it cheap.Dostal jsem to lacino.

laciný: Have you got a cheaper one?Máte nějaký lacinější?

levně: I bought it really cheap.Koupil jsem to opravdu levně.

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

pořídit: I got it cheap.Pořídil jsem to levně.

však: It is a cheap, nevertheless a high-quality product.Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.

značně: considerably cheaperznačně levnější

cheap: life is cheaplidský život ztratil hodnotu ve válce ap.