Hlavní obsah

levně

Vyskytuje se v

koupit: koupit levněbuy cheap(ly)

levný: levnějšícheaper, less expensive

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

levný: co nejlevnějšías cheap as possible

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

pořídit: Pořídil jsem to levně.I got it cheap.

však: Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.It is a cheap, nevertheless a high-quality product.

značně: značně levnějšíconsiderably cheaper

discount: discount storediskontní prodejna, prodejna levného zboží

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

expensive: something less expensiveněco levnějšího

money: ekon. easy money policypolitika levných peněz

cheap: It's going cheap.Prodává se to levně. ve slevě ap.

cheaply: more cheaplylevněji