Hlavní obsah

expensive [ɪkˈspensɪv]

Přídavné jméno

  • drahý, nákladnýsomething less expensiveněco levnějšíhoenergetically expensiveenergeticky náročný pohyb ap.

Vyskytuje se v

way: příliš drahýway too expensive

must: To muselo být drahé.It must have been expensive.

draze: vypadat drazelook expensive

levný: levnějšícheaper, less expensive

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive