Hlavní obsah

levný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

však: Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.It is a cheap, nevertheless a high-quality product.

značně: značně levnějšíconsiderably cheaper

discount: diskontní prodejna, prodejna levného zbožídiscount store

downmarket: zaměřit se na levnější produkci firmago downmarket

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

money: politika levných penězekon. easy money policy

levný: levnějšícheaper, less expensive