Hlavní obsah

levný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

však: Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.It is a cheap, nevertheless a high-quality product.

značně: značně levnějšíconsiderably cheaper

discount: discount storediskontní prodejna, prodejna levného zboží

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

expensive: something less expensiveněco levnějšího

money: ekon. easy money policypolitika levných peněz