Hlavní obsah

price [praɪs]

Podstatné jméno

  • cena peněžníprice listceníkprice floorminimální cena regulačně stanovenáekon. acquisition pricepořizovací cenaekon. market pricetržní cenaekon. cost pricecena výrobních nákladůgo up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

Přídavné jméno

  • cenový ve spojeníchekon. price leadercenový vůdce velký výrobce určující cenuprice rangecenové rozpětí

Vyskytuje se v

price: at any priceza každou cenu chtít něco

advantageous: at advantageous pricesza výhodné ceny

affordably: affordably priced(jsoucí) za přijatelnou cenu

bargain basement: at bargain basement pricesza pár babek/šupů

catalogue: catalogue pricekatalogová cena

consumer: consumer price indexindex spotřebitelských cen

control: ekon. price controlcenová regulace

discount: discount pricesnížená cena

door: door pricecena (vstupenky) na místě

equilibrium: ekon. equilibrium pricerovnovážná cena

exercise: ekon. exercise priceuplatněná/realizační cena dle opce, na burze

exorbitant: exorbitant pricespřemrštěné/nekřesťanské ceny

factory: factory(-gate) pricevýrobní cena, cena z výroby

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

fixed: fixed pricepevně stanovená cena

guide: ekon. guide pricesměrná cena

hike: ekon. price hikeskokové zdražení, skokový nárůst cen

inclusive: inclusive pricecena včetně všech poplatků, celková cena

invoice: invoice pricefakturovaná cena

list: price listceník

mark: marked priceuvedená cena na visačce ap.

moderate: moderate pricerozumná cena

negotiable: at a negotiable priceza smluvní cenu, cena dohodou

parity: parity pricesparitní ceny

put up: put up the priceszdražit

reduced: reduced (in price)zlevněný

reduction: price reductionsleva, zlevnění

resale: ekon. resale pricecena při opětovném prodeji, maloobchodní cena

sale: sale pricevýprodejní cena

set: set pricepevně stanovená cena

supply: supply pricedodací cena od dodavatele, cena nabídky

unbeatable: at unbeatable pricesza bezkonkurenční ceny

unit: ekon. unit price, price per unitjednotková cena

variation: variations in the pricesodchylky v cenách

VAT: price excluding/including VATcena bez/včetně DPH

warehouse: at warehouse pricesza skladové ceny

wholesale: wholesale pricesvelkoobchodní ceny

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.

drive: drive down pricesstlačit/srazit ceny

include: Does the price include VAT?Je v té ceně zahrnuto DPH?

included: Food is included in the price.Jídlo je zahrnuto v ceně.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

range: in this price rangev tomto cenovém rozpětí

cena: at reasonable/affordable pricesza rozumné/dostupné ceny

cenový: přehled požadovaných cen (price) quote, price quotationcenová nabídka

dohoda: smluvní negotiable price, v inzerátu ap. The price is negotiable.cena dohodou

dostupný: affordable, at an affordable pricecenově dostupný

DPH: price inclusive of/including VATcena včetně DPH

kus: price per unit ..., na cenovce ap. ... eachekon. cena za kus ...

nabídka: (price) quote/quotationcenová nabídka uvedení požadované ceny

orientační: indicative priceorientační cena přibližná

pevně: fixed pricepevně stanovená cena

pohyb: price fluctuationsekon. pohyb(y) cen

politika: pricing policycenová politika

pořizovací: purchase pricepořizovací cena

propad: slump in prices, collapse of pricespropad cen

přehnaný: exorbitant pricepřehnaná cena

rozpětí: mezi cenou nákupní a prodejní price margin, rozmezí cen price rangecenové rozpětí

strop: price ceilingekon. cenový strop

zvýhodněný: at a reduced priceza zvýhodněnou cenu

diktovat: dictate pricesdiktovat (si) ceny

dohadovat se: haggle over the price of sthdohadovat se o ceně čeho

hříšně: exorbitantly high priceshříšně vysoké ceny

lidový: at popular prices, at very affordable pricesza lidové ceny

na: The price dropped to 1 dollar.Cena klesla na 1 dolar.

nahoru: The prices have gone up sharply/rocketed/soared.Ceny šly prudce nahoru.

přehled: price overviewpřehled cen

přemrštěný: excessive prices, horentní ap. exorbitant pricespřemrštěné ceny

příznivý: keenly pricedza příznivou cenu

regulovat: regulate pricesregulovat ceny

rozumný: for a reasonable price, zboží reasonably pricedza rozumnou cenu

růst: Prices are growing.Ceny rostou.

skok: price jump, jump in pricescenový skok

slušný: for reasonable pricesza slušné ceny

trvale: constantly rising pricestrvale rostoucí ceny

úprava: price adjustmentekon. úprava cen

výhodně: buy/get sth at a bargain (price), buy sth at an advantageous/a favourable pricevýhodně koupit co

vyhoupnout se: The price rose/jumped to ...Cena se vyhoupla na ...

vzrůst: Prices have risen by 20%.Ceny vzrostly o 20%.

zahrnout: The price includes meals and accommodation.V ceně je zahrnuto stravování a ubytování.

zlevnit: The price of petrol has gone down.Benzín zlevnil.

vyvážit: It is priceless., It is impossible to put a price on it.To nelze vyvážit penězi.