Hlavní obsah

přehled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (znalosti) (general) knowledge(obecné porozumění) grasp(povědomí) awarenessmít (dobrý) přehled o čem(o vývoji situace ap.) keep (a good) track of sth, (znalosti) be (very) knowledgeable in sthzvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth
  2. (shrnutí) overview, summary(celkový) surveyshrnout co v přehledusum up sthpřehled cenprice overviewpřehled zprávheadlines, news summarypřehled televizních programůTV guide
  3. (rozhled) view

Vyskytuje se v

všeobecný: všeobecný přehledgeneral knowledge

abstract: statistický přehledabstract of statistics

general: všeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborůgeneral knowledge

guide: přehled televizních pořadů časopis ap.TV guide

knowledge: všeobecné znalosti, obecný přehledgeneral knowledge

notice: pořad dne, přehled projednávaných záležitostí parlamentunotice paper

nutrition: nálepka s přehledem obsahu živin na obalu ap.nutrition label

statement: výsledovka, přehled příjmůekon. income statement

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth