Hlavní obsah

všeobecný

Přídavné jméno

  1. (obecný) general, universal(celoplošný) blanketvšeobecný přehledgeneral knowledgepolit. všeobecné hlasovací právouniversal suffragepráv. všeobecná amnestiegeneral pardon
  2. (povšechný) general(mezi lidmi rozšířený) popular(běžný) commonvšeobecné míněnípopular opinion

Vyskytuje se v

amnestie: general amnestypráv. všeobecná amnestie

deklarace: Universal Declaration of Human RightsVšeobecná deklarace lidských práv

shoda: general agreementvšeobecná shoda

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

vědomost: general knowledgevšeobecné vědomosti

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

rozhled: general knowledgevšeobecný rozhled

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

dictionary: general/pictorial dictionaryvšeobecný/obrázkový slovník

general: general knowledgevšeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborů

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

level: BrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studenty

mood: popular moodvšeobecný názor

pardon: práv. general pardonvšeobecná amnestie

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

suffrage: universal suffragevšeobecné volební/hlasovací právo

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

všeobecný: universal suffragepolit. všeobecné hlasovací právo