Hlavní obsah

obecný

Přídavné jméno

  • (všeobecný) general(běžný,druh ap.) common(univerzální) universal(platný pro všechny ap.) blanket(nespecifický) non-specificbot. ječmen obecnýcommon barleygeom. obecný trojúhelníkscalene triangle

Vyskytuje se v

blaho: obecné blahocommon good, general welfare

obecní: obecní rada/zastupitelstvo/úřadmunicipal council/board/authority

sardinka: sardinka obecnáEuropean pilchard

sépie: sépie obecnácommon cuttlefish

tuleň: tuleň obecnýharbour seal

úřad: místní/obecní úřadlocal/municipal authority

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

anchovy: sardel obecnáEuropean anchovy

bullfinch: hýl obecnýEurasian bullfinch

carp: katla obecnáCatla carp

catfish: pangas obecnýPangas catfish

cod: treska obecnáAtlantic cod

consensus: na základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasuby consensus

council: obecní bydlenícouncil housing

cress: barborka obecnáwinter cress

daisy: sedmikráska obecnáEnglish/common/lawn daisy

deer: srnec obecnýroe deer

dogfish: ostroun obecnýspiny dogfish

flag: puškvorec (obecný)sweet flag

fox: liška obecnázool. red fox

general: všeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborůgeneral knowledge

grouse: tetřívek obecnýEurasian black grouse

kestrel: poštolka obecnácommon kestrel

knowledge: všeobecné znalosti, obecný přehledgeneral knowledge

lark: chocholouš obecnýcrested lark

lizard: ještěrka obecnásand lizard

martin: jiřička obecnácommon house martin

municipal: městské/obecní bytymunicipal housing

oblique: obecný trojúhelník nepravoúhlýgeom. oblique triangle

owl: puštík obecnýtawny owl

parish: obecní/farní matrikaparish register

property: společný majetek, obecní majetekcommon property

rat: krysa obecnáblack rat

salmon: losos obecnýAtlantic salmon

sandpiper: pisík obecnýcommon sandpiper

sprat: šprot obecnýEuropean sprat

squirrel: veverka obecnáred squirrel

strawberry: jahodník obecnýbot. wild strawberry

swallow: vlaštovka obecnábarn swallow

teal: čírka obecnácommon teal

thistle: pcháč obecnýbull/spear thistle

trout: pstruh obecnýbrown trout

truffle: jelenka obecnábot. false truffle

viper: zmije obecnácommon viper

warbler: rákosník obecnýreed warbler

whelk: nachovec obecnýdog whelk

wolf: vlk obecnýgrey wolf

wren: střízlík obecnýwinter wren

obecný: bot. ječmen obecnýcommon barley