Hlavní obsah

shoda

Vyskytuje se v

okolnost: coincidence, kritická conjunctureshoda okolností

agreement: in agreement with sb/sthve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.

by: by coincidenceshodou okolností

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

conformity: in conformity with sthv souladu, ve shodě s čím

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

one: (be) at one(být) zajedno, (být) ve shodě

shoda: general agreementvšeobecná shoda