Hlavní obsah

conformity [kənˈfɔːmɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. with sth shoda, soulad s čímin conformity with sthv souladu, ve shodě s čímCertificate of Conformityprohlášení o shodě
  2. to sth přizpůsobení se, podrobení se čemu, konformnost

Vyskytuje se v

constitution: v souladu/rozporu s ústavouin conformity with/contrary to the constitution

soulad: být v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sth

conformity: v souladu, ve shodě s čímin conformity with sth