Hlavní obsah

conformist [kənˈfɔːmɪst]

Přídavné jméno

  • konformní chovající se podle zažitých a všeobecně přijímaných vzorů