Hlavní obsah

agreement [əˈgriːmənt]

Vyskytuje se v

gentleman: gentleman's agreementdžentlmenská dohoda

collusive: collusive agreementtajná dohoda

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

knock: knock-for-knock agreementdohoda o zřeknutí se postihu každá pojišťovna kryje jen škodu svého klienta

lease: lease agreementnájemní smlouva

Munich: hist. Munich Pact/AgreementMnichovská dohoda

oral: oral agreementústní dohoda

partnership: partnership agreementspolečenská smlouva

peace: peace agreementmírová dohoda

principle: agreement in principlerámcová dohoda o základních bodech smlouvy

tenancy: tenancy agreementnájemní smlouva k nemovitosti

union: union agreementodborářská smlouva s vedením firmy

verbal: verbal agreementústní dohoda