Hlavní obsah

agreed [əˈgriːd]

Přídavné jméno

  1. Agreed. form.Platí., Domluveno., Souhlas. utvrzení ap.

Vyskytuje se v

agreed: Agreed.Platí., Domluveno., Souhlas. utvrzení ap.

differ: agree to differnepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názor

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.

platit: It's a deal!, Agreed.Platí! ujednáno

srozuměný: být si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sthbýt srozuměn(ý) s čím

dohodnutý: It's a deal., Agreed.Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platí

domluvit: It's a deal!, Agreed.Domluveno!

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

podmínka: agree to sb's terms, accept sb's terms/conditionspřistoupit na čí podmínky

souhlasit: Do you agree?Souhlasíte?

tedy: He is silent so he agrees.Mlčí, tedy souhlasí.

ujednat: Done!, It's a deal!, souhlasím Agreed!Ujednáno!

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo