Hlavní obsah

agreed [əˈgriːd]

Přídavné jméno

  1. Agreed. form.Platí., Domluveno., Souhlas. utvrzení ap.

Vyskytuje se v

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

differ: agree to differnepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názor

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

agree: Chilli doesn't agree with me.Chilli mi nesvědčí.

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.

platit: Platí! ujednánoIt's a deal!, Agreed.

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

dohodnutý: Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platíIt's a deal., Agreed.

domluvit: Domluveno!It's a deal!, Agreed.

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

souhlasit: Souhlasíte?Do you agree?

souhlasit: V tom s tebou souhlasím.I agree with you on/about that., chápu tě ap. I take your point there.

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.