Hlavní obsah

nelze

Příslovce

  • udělat co it is impossible to do sth, (it) can't be doneNelze popřít, že...It is undeniable that...Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...

vyloučit: To nelze vyloučit.It can't be ruled out/excluded.

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vyvážit: To nelze vyvážit penězi.It is priceless., It is impossible to put a price on it.

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

daytime: číslo, na než lze volat přes dendaytime phone number

impossible: neproveditelná mise, poslání nelze splnitmission impossible

inference: úsudkem, vyvozením, dedukcí, v uvození z čehož lze usouditby inference

mission: neproveditelný úkol, úkol nelze splnitmission impossible

punishable: za který lze uložit trest odnětí svobodypunishable by imprisonment

return: nelze vrátit zboží ap.no returns

surprisingly: podle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávatnot surprisingly

win-win: situace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeniwin-win situation

avoid: Tomu se nelze vyhnout.This can't be avoided.

buy: Lze to koupit kdekoliv.It can be bought anywhere.

can: Rybu lze jíst syrovou.Fish can be eaten raw.

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

may: Lze tomu předcházet.It may be prevented.

no: S ním se nelze hádat.There's no arguing with him.

prevent: Nelze tomu předejít/zabránit.It can't be prevented.

lze: Lze to zvládnout/provést.It can be done.