Hlavní obsah

nelze

Vyskytuje se v

nelze: It is undeniable that...Nelze popřít, že...

popřít: It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...Nelze popřít, že ...

vyloučit: It can't be ruled out/excluded.To nelze vyloučit.

vytknout: It is above reproach.Nelze tomu nic vytknout.

vyvážit: It is priceless., It is impossible to put a price on it.To nelze vyvážit penězi.

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

daytime: daytime phone numberčíslo, na než lze volat přes den

impossible: mission impossibleneproveditelná mise, poslání nelze splnit

inference: by inferenceúsudkem, vyvozením, dedukcí, v uvození z čehož lze usoudit

mission: mission impossibleneproveditelný úkol, úkol nelze splnit

punishable: punishable by imprisonmentza který lze uložit trest odnětí svobody

return: no returnsnelze vrátit zboží ap.

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

win-win: win-win situationsituace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeni

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

buy: It can be bought anywhere.Lze to koupit kdekoliv.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may be prevented.Lze tomu předcházet.

no: There's no arguing with him.S ním se nelze hádat.

prevent: It can't be prevented.Nelze tomu předejít/zabránit.

lze: It can be done.Lze to zvládnout/provést.