Hlavní obsah

union [ˈjuːnjən]

Podstatné jméno

  1. (trade) union odbory, odborová organizace, odborový svazunion memberodborářunion agreementodborářská smlouva s vedením firmy
  2. of sth (with sth) spojení, sjednocení, sdružení čeho (s čím) organizací, institucí, států
  3. unie, svaz, federace organizace, instituce takto vzniklámonetary unionměnová unie
  4. form.svazek manželský
  5. mat.sjednocení množin
  6. the Union Spojené státy americké, Unie
  7. the Union hist.Unie, Sever, severní státy za občanské války v USA
  8. shoda, soulad, harmonie

Vyskytuje se v

trade union: trade union(s)odborová organizace, odbory

union: (trade) unionodbory, odborová organizace, odborový svaz

-backed: union-backedpodporovaný odbory

jack: Union Jackvlajka Velké Británie

member: union memberodborář

rugby: Rugby Unionamatérské ragby 15 hráčů v mužstvu

měnový: monetary unionměnová unie

předák: union leadersodboroví předáci

ragby: Rugby Unionamatérské ragby 15 hráčů v mužstvu

sovětský: the Soviet UnionSovětský svaz

svaz: BrE trade/AmE labor unionodborový svaz

syndikát: union of journalistssyndikát novinářů

unie: the European Union, zkr. the EUEvropská unie

zástupce: trade union representativeszástupci odborů