Hlavní obsah

union [ˈjuːnjən]

Podstatné jméno

  1. (trade) union odbory, odborová organizace, odborový svazunion memberodborářunion agreementodborářská smlouva s vedením firmy
  2. of sth (with sth) spojení, sjednocení, sdružení čeho (s čím) organizací, institucí, států
  3. unie, svaz, federace organizace, instituce takto vzniklámonetary unionměnová unie
  4. form.svazek manželský
  5. mat.sjednocení množin
  6. the Union Spojené státy americké, Unie
  7. the Union hist.Unie, Sever, severní státy za občanské války v USA
  8. shoda, soulad, harmonie

Vyskytuje se v

trade union: trade union(s)odborová organizace, odbory

-backed: union-backedpodporovaný odbory

jack: Union Jackvlajka Velké Británie

member: union memberodborář

rugby: Rugby Unionamatérské ragby 15 hráčů v mužstvu

trade union: trade union representativeszástupci odborů

měnový: měnová uniemonetary union

předák: odboroví předáciunion leaders

ragby: amatérské ragby 15 hráčů v mužstvuRugby Union

sovětský: Sovětský svazthe Soviet Union

svaz: odborový svazBrE trade/AmE labor union

svaz: hist. Sovětský svazSoviet Union

syndikát: syndikát novinářůunion of journalists

unie: Evropská uniethe European Union, zkr. the EU

zástupce: zástupci odborůtrade union representatives