Hlavní obsah

conflict

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

locked: i přen. be locked in battle/conflictbojovat, soupeřit, potýkat se

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

národnostní: národnostní konfliktethnic conflict

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

střet: dostat se do střetu s kýmcome into conflict with sb