Hlavní obsah

conflict

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

locked: i přen. be locked in battle/conflictbojovat, soupeřit, potýkat se

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

conflict: They are in conflict with ...Jsou ve sporu s ...