Hlavní obsah

pardon

Vyskytuje se v

milost: be pardoned, be granted a pardondostat milost

prosím: I beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?Prosím? nerozuměl jsem

udělit: grant sb a pardon, pardon sbudělit milost komu

všeobecný: general pardonpráv. všeobecná amnestie

dovolit: I beg your pardon!No dovolte!

prominutí: ask sb's pardonprosit koho o prominutí

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

French: pardon my Frenchpromiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.