Hlavní obsah

prosím

Vyskytuje se v

prosit: neříkej you don't say*, opravdu? Oh, really?prosím tě, prosím vás

další: Next, please!Další, prosím!

dokument: Your documents, please.Vaše dokumenty, prosím.

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

laskavý: Please, be so kind as to ...Buďte prosím tak laskavý a ...

následovat: Please follow me.Následujte mě, prosím.

okamžik: Just a minute/moment/second please.Okamžik, prosím.

omluva: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

pomalu: Please, speak more slowly.Mluvte prosím pomaleji.

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

prominutí: ask sb's pardonprosit koho o prominutí

přijmout: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

sednout: Sit down (please)., (Please) take a seat.Sedněte si (prosím).

smět: May I have this dance?Smím prosit?

snažně: plead with, beseech, implore, entreat sb to do sth, supplicatesnažně prosit koho o co

vyzout se: Take your shoes off, please.Vyzujte se, prosím.

zanechat: Please leave a message.Zanechte, prosím, vzkaz.

again: Come again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

dance: May I have this dance?Smím prosit?

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

here: Here you are.Tady to máš., Prosím (tady je to). při předání ap.

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

menu: The menu, please.Jídelní lístek prosím.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

ahead: Go ahead!Prosím., Do toho. vybídnutí, Pokračujte.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

prosím: I beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?Prosím? nerozuměl jsem