Hlavní obsah

here [hɪə]

Příslovce

  1. zde, tady, tu na tomto místěfrom hereodsud z tohoto místaover heretadyhleHere we are.Tak jsme tady. po příjezdu na určité místoHere you are.Tady to máš., Prosím (tady je to). při předání ap.near heretady poblíž
  2. sem

Vyskytuje se v

here: A ejhle., A najednou. před nečekaným sdělenímHere we are.

look: tak podívej uvození důležité větylook here

over: tady(hle), zde tady někdeover here

same: já taky, nápodobně, já rovněžsame here

stay: stát se součástí každodenního životabe here to stay

near: tady poblíž, nedaleko odsudnear here

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

be: Ještě jsem tady.I am still here.

been: Nikdy jsem tu nebyl.I have never been here.

before: Nikdy předtím jsem tady nebyl.I have never been here before.

business: Jsem tady služebně.I'm here on business.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

do: Co tady děláš?What are you doing here?

downhill: A teď už to půjde samo.It's all downhill from here.

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

far: Je to odsud daleko?Is it far from here?

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

get: Okamžitě ho sežeň.Get him here immediately.

get out: Vypadneme odsud.Let's get out of here.

it: Líbí se mi tady.I like it here.

mind: Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?Would you mind my smoking here?

mine: Těží se zde zlato.Gold is mined here.

missing: Něco tady chybí.Something is missing here.

no one: Není tu nikdo toho jména.There's no one here of that name.

one: Tady se nedá jíst.One can't eat here.

outta: Vypadneme odsud.Let's get outta here.

pending: Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.He is here pending his request for asylum.

plentiful: Je tady spousta ryb.Fish is plentiful here.

right: Právě tady, právě teď.Right here, right now.

safe: Tady jste v bezpečí.You are safe here.

see: Jdu za panem... mám zde s ním schůzkuI'm here to see Mr ...

something: Je tady, alespoň že to.He is here, that's something.

still: Ty jsi ještě tady?Are you still here?

they: Jsou tady.They are here.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

way: Je to odsud kousek.It is a short way from here.

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

will: Tady nebudeš kouřit.You will not smoke here.

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

někde: někde tady(somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)

tady: tady dole/uvnitř/nahoředown/in/up here

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

být: Jsem tady.I am here.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

dělat: Co (tady) děláš?What are you doing (here)?

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

dovolená: Jsme tady na dovolené.We are here on holiday.

horko: Je tady horko.It's hot in here.

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

kdyby: Kdyby tak byl tady.If only he were here.

když: Když už jsi tu.Once you are here.

končit: Zde les končí.The forest ends here.

místo: Jsme na místě. u cíleHere we are.

mít: Tady máš/máte.při podávání Here you are!

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

někdo: Je tady někdo?(Is there) anybody here?

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

okamžik: Bude tu za okamžik.He will be here in a minute.

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Is there a pharmacy near here?

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.

policie: Je tady policie.The police are here.

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

posledně: Posledně, když jsem tu byl ...Last time I was here ...

pracovně: Jsem zde pracovně.I'm here on business.

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?, What's your business here?

přivést: Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sem: Dejte to sem někam.Put it over here.

go: Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problémuWhere do we go from here?

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

soukromě: Jsem tu soukromě.I'm here on private business.

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

tak: Kdyby tu tak byl.If only he was here.

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

vedro: Je (tady) vedro.It is very hot (here).

ven: Ven! vypadniGet out (of here)!

vypadnout: Vypadneme odsud!Let's get (the hell) out of here!

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

za: Bude tu za chvíli.He'll be here in a minute.

zde: Zde to je/máte.Here you are.

zmizet: Zmizíme odsud.Let's get (to hell) out of here.

zrovna: Zrovna tu není.He isn't here right now.

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.

padat: Já padám., Padám odsud! jdu pryčI'm outta here!, I'm off!