Hlavní obsah

want [wɒnt]

Sloveso

  1. sth from sb chtít, potřebovat co od koho vyžadovat, zamýšletI want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.Do you want ... ?(Ne)chcete ...? nabídnutí
  2. požadovat omluvu ap.
  3. you want to hovor.měl bys(te)vyjádření doporučení

Podstatné jméno

  1. of sth form. nedostatek čeho, nouze o cobe in want of sthnutně potřebovat co
  2. form.bída
  3. wants potřeby, požadavkywants listseznam toho, co je třeba (udělat)

Vyskytuje se v

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

want: you want toměl bys(te)

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

what: What do you want?Co chceš?

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatky

chtěný: wanted childchtěné dítě

nedostatek: for want of moneypro nedostatek peněz

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

hledat: He is wanted (by the police)., The police are after him.Hledá ho policie.

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

kam: I go wherever I want.Chodím si, kam chci.

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

svůj, svá, své, svoje: He wants a flat of his own.Chce svůj vlastní byt.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

telefon: There's a phone call for you., You are wanted on the phone.Máš telefon.

všechen, všechna, všechno: anything you wantvšechno, co chceš

vzkazovat: He asked/wanted me to tell you that ...Vzkazuje vám, že ...

vzpomenout (si): You can have anything you want.Můžeš mít, na co si vzpomeneš.

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá