Hlavní obsah

tebou

Zájmeno

  • youChci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.Já být tebou ...If I were you ...Přišel za tebou.He came to see you.To není tebou.It's not you(r fault).

Vyskytuje se v

tobě: tobě taky odpověď na přánísame to you

až na: všichni až na tebeeveryone but you

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

být: Co je ti?What's the matter with you?

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

čert: K čertu s tebou!To hell with you!

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dostat: Ty dostaneš!You'll catch it!

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

hodit se: Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

kráva: Ty krávo! údiv ap.Holy shit!

kromě: všichni kromě tebeeveryone but for you

legrace: Není s tebou žádná legrace.You are no fun.

léto: Kolik je ti let?How old are you?

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

milovat: Miluji tě.I love you.

mít: Mám tě!I've got you!

mít se: Ty se (ale) máš!Lucky you!

moct: Mohli tě zabít!You could have been killed!

mrzet: To tě bude mrzet.You're going to regret it.

nadělat: Ty s tím naděláš! neřeš toDon't fuss over/about it., Don't sweat it.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

naštěstí: Naštěstí pro tebe ...Luckily for you ...

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nepoučitelný: Ty jsi nepoučitelný!Will you never learn?

o: O co ti jde?What is your point?

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

omlouvat: To tě neomlouvá.That's no excuse!

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

postrádat: Budeme tě postrádat.We will miss you.

právě: právě naproti tobějust opposite of you

probrat: Studená sprcha tě probere.A cold shower will wake you up.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prospět: Změna ti prospěje.A change will do you good.

prověřit: Prověřil jsi ty informace?Have you checked the information?

přát: Přeji ti vše nejlepší.Best wishes., I wish you all the best.

přeskočit: Přeskočilo ti?Are you crazy?

přespolní: Ty jsi přespolní?Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?

přihodit se: Co se ti přihodilo?What happened to you?

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

riskovat: Ty riskuješ.You are taking chances.

rok: Kolik je ti roků?How old are you?, What is your age?

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

skončit: S tebou jsem skončil.I am finished with you.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

smutno: Je mi po tobě smutno.I miss you.

snášet: Nesnáším tě.I can't stand you.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.I count on you.

stačit: Počkej, nestačím ti!Wait, I can't keep up (with you)!

stát: Budu stát při tobě.I will stand by you.

stát se: Co se ti stalo?What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?

stýskat se: Stýská se mi po tobě.I miss you.

štěstí: Ty máš ale štěstí!You lucky devil!

štvát: Co tě štve?What's bugging you?, slang. What crawled up your ass?

švindlovat: Ty švindluješ!You are cheating!

tebe, tě: bez/od tebewithout/from you

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

ten, ta, to: Co ty na to?How is that?, What do you think of it?

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

těšit se: Těším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

prosit: prosím tě, prosím vásneříkej you don't say*, opravdu? Oh, really?

common: nejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.mat. the lowest common denominator

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

English: ti, kdo se učí anglickylearners of English

hug: Objímám tě a líbám. v dopise ap.Huggs and kisses.

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

love: milovaní, milí, (ti) nejbližší citověloved ones

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

say: To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřithovor. Says you.

screw: Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!Screw you! vulg.

woe: Běda vám/tobě!Woe betide you!

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

be: Kdybych byl tebou.If I were you.

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

bother: Co tě trápí?, Co tě štve?What is bothering you?

bug: Co tě žere/štve?What's bugging you?

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

but: Kromě tebe nemám žádného přítele.I have no friend but you.

choice: Volba je na tobě.It's your choice.

devil: Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!You lucky devil!

do: Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?How did you do?

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

easy: To se ti lehce řekne.That's easy for you to say.

evening: Zavolám ti večer.I will call you in the evening.

fast: Hodinky ti jdou o hodinu napřed.Your watch is an hour fast.

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

gain: Ty hodiny se určitě předbíhají.The clock must be gaining (time).

get: Kdy ti jede vlak?What time are you getting your train?

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

go for: Pro tebe to platí taky.The same goes for you.

had: Už tě někdy někdo napálil?Have you ever been had?

how: Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How was it?

in: Čeká tě překvapení.You are in for a surprise.

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

keep: Promiň, že tě zdržuji ...Sorry to keep you ...

learner: program pro ty, kdo se učí anglickyprogramme for learners of English

like: Líbilo se ti to?Did you like it?

long: Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.Don't be long.

lot: Mám tě rád, moc.I like you, a lot.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

mean: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

much: Vydělává třikrát tolik co ty.He earns three times as much as you do.

naughty: Ty zase zlobíš!You're being naughty again!

nothing: Nic jiného pro tebe nemohu udělat.There's nothing else I can do for you.

old: Kolik ti je let?How old are you?

phoney: rádoby odborníci, ti, kdo se vydávají za odborníkythose phoney experts

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

reach: Snažil jsem se ti dovolat.I tried to reach you on the phone.

same: Měl na sobě ty stejné šaty jako já.He wore the same clothes as me.

see: Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.The boss wants to see you.

still: Ty jsi ještě tady?Are you still here?

take: Měl jsem tě za přítele.I took you for a friend.