Hlavní obsah

tebou

Zájmeno

  • youChci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.Já být tebou ...If I were you ...Přišel za tebou.He came to see you.To není tebou.It's not you(r fault).

Vyskytuje se v

prosit: prosím , prosím vásneříkej you don't say*, opravdu? Oh, really?

tebe, tě: bez/od/pro tebewithout/from/for you

tebe, tě: u tebe domaat your place

tobě: tobě taky odpověď na přánísame to you

až na: všichni až na tebeeveryone but you

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

být: Co je ti?What's the matter with you?

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

copak: Copak trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

čert: K čertu s tebou!To hell with you!

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dostat: Ty dostaneš!You'll catch it!

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

hodit se: Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

chtít: Ty dveře chtějí namazat.The door needs oiling.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

kráva: Ty krávo! údiv ap.Holy shit!

kromě: všichni kromě tebeeveryone but for you

legrace: Není s tebou žádná legrace.You are no fun.

léto: Kolik je ti let?How old are you?

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

milovat: Miluji tě.I love you.

mít: Mám !I've got you!

mít se: Ty se (ale) máš!Lucky you!

moct: Mohli zabít!You could have been killed!

mrzet: To bude mrzet.You're going to regret it.

nadělat: Ty s tím naděláš! neřeš toDon't fuss over/about it.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napadnout: to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

naštěstí: Naštěstí pro tebe ...Luckily for you ...

naučit: Kdo to naučil?Who taught you that?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nepoučitelný: Ty jsi nepoučitelný!Will you never learn?

o: O co ti jde?What is your point?

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

omlouvat: To neomlouvá.That's no excuse!

omrzet (se): Omrzel život?Are you tired of life?

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

ozvat se: Ozvu se ti.You will hear from me., ještě zavolám zpět ap. I'll get back to you.

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

postrádat: Budeme postrádat.We will miss you.

právě: právě naproti tobějust opposite of you

probrat: Studená sprcha probere.A cold shower will wake you up.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prospět: Změna ti prospěje.A change will do you good.

prověřit: Prověřil jsi ty informace?Have you checked the information?

přát: Přeji ti vše nejlepší.Best wishes., I wish you all the best.

přeskočit: Přeskočilo ti?Are you crazy?

přespolní: Ty jsi přespolní?Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?

přihodit se: Co se ti přihodilo?What happened to you?

přimět: Co přimělo změnit názor?What made you change your mind?

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

přivřít: Přivři ty dveře.Pull/Push the door to.

rád: Jsem rád, že vidím.I'm glad to see you.

riskovat: Ty riskuješ.You are taking chances.

rok: Kolik je ti roků?How old are you?

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

skončit: S tebou jsem skončil.I am finished with you.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

smutno: Je mi po tobě smutno.I miss you.

snášet: Nesnáším tě.I can't stand you.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

souhlasit: V tom s tebou souhlasím.I agree with you on/about that., chápu ap. I take your point there.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.I count on you.

stačit: Počkej, nestačím ti!Wait, I can't keep up (with you)!