Hlavní obsah

dívat se

Nedokonavé sloveso

  1. (hledět) na koho/co look(zírat) stare at sb/sth(prohlížet si) kniž. regard sb/sthNa co se díváš?What are you looking at?Díval se do zrcadla.He was looking in the mirror.dívat se z oknalook out of the window
  2. (sledovat) na koho/co watch sb/sth(pozorovat) observe sb/sth
  3. (hledat) po kom/čem look for, search for sb/sth
  4. přen.(nahlížet) na co view, regardpřen.(vidět) see sthJak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?
  5. (do knihy ap.) do čeho consult sth, refer to sthMusím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

Vyskytuje se v

na: look at sthdívat se na co

okno: look out of the windowdívat se z okna

svrchu: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se na koho/co svrchu

zrcadlo: look in the mirror(po)dívat se do zrcadla

růžový: look at the world through rose-coloured glassesdívat se na svět růžovými brýlemi

spatra: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se spatra na koho/co

television: watch the televisiondívat se na televizi

watch: watch TVdívat se na televizi

way: She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.

window: look out of the windowdívat se z okna

disfavour: look with disfavour at sthdívat se nelibě na co

dívat se: He was looking in the mirror.Díval se do zrcadla.