Hlavní obsah

okno

Podstatné jméno, rod střední

  1. (otvor ve zdi) windowdívat se z oknalook out of the windowNevyklánějte se z okna.Don't lean out of the window.stahovací okno domovnísash window
  2. přen.(výpadek paměti) blackoutpřen.(herce ap.) lapse of memory, blank
  3. (příhodný časový prostor) window(termín v rozvrhu ap.) (time) slot(volný čas) free slot
  4. (aplikace ap.) výp. window

Vyskytuje se v

čistič: window cleanerčistič oken

stahovací: sash windowstahovací okno domovní ap.

střešní: auta sunroof, budovy roof light, skylight, vikýřové dormer (window), světlíkové fanlightstřešní okno

dívat se: look out of the windowdívat se z okna

dotáhnout: I dragged my chair to the window.Dotáhl jsem si židli k oknu.

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

moct: May I open the window?Mohu otevřít okno?

obrácený: windows facing southokna obrácená k jihu

rozbít: Who has broken the window?Kdo rozbil to okno?

směřovat: The window faces south.Okno směřuje na jih.

vadit: Do you mind if I open the window?Bude Vám vadit, když otevřu okno?

vyklonit se: She leant out of the window.Vyklonila se z okna.

vystrčit: He poked his head out of the window.Vystrčil hlavu z okna.

z, ze: He jumped out of the window.Vyskočil z okna.

zavřít: Have you closed the window?Zavřel jsi okno?

pop-up: výp. pop-up (window)vyskakovací okno

stained glass: stained-glass windowvitrážové okno, vitrail

window: double casement windowdvoudílné okno

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

face: The window faces south.Okno směřuje na jih.

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

okno: sash windowstahovací okno domovní