Hlavní obsah

obrácený

Přídavné jméno

  1. (pořadí ap.) reverse(d)(převržený) upturned(opačný) converse(inverzní) inversev obráceném pořadíin reverse(d) orderobrácený naruby(turned) inside out
  2. (směřující) kam facing, looking swhokna obrácená k jihuwindows facing south

Vyskytuje se v

obrátit: turn sth inside outobrátit co naruby košili ap.

pořádek: in reverse orderv obráceném pořádku

pořadí: in reverse orderv obráceném pořadí

rub: turn sth inside outobrátit co na ruby

vzhůru: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama vrchem dolů

naruby: turn sth inside out, byt ap. též do sth overobrátit co naruby

obrátit se: change for the betterobrátit se k lepšímu

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

záda: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády, ukázat komu záda

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

toss: toss a pancakeobrátit palačinku vyhozením do vzduchu

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

obrácený: in reverse(d) orderv obráceném pořadí