Hlavní obsah

obrácený

Přídavné jméno

  1. (pořadí ap.) reverse(d)(převržený) upturned(opačný) converse(inverzní) inversev obráceném pořadíin reverse(d) orderobrácený naruby(turned) inside out
  2. (směřující) kam facing, looking swhokna obrácená k jihuwindows facing south

Vyskytuje se v

obrátit: obrátit co naruby košili ap.turn sth inside out

obrátit: obrátit si co zápěstí ap.twist sth

obrátit: obrátit co vzhůru nohamavrchem dolů turn sth upside down, přen. udělat nepořádek mess up sth

obrátit: náb. obrátit koho na víruconvert sb

pořádek: v obráceném pořádkuin reverse order

pořadí: v obráceném pořadíin reverse order

rub: obrátit co na rubyturn sth inside out

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůturn sth upside down

naruby: obrátit co narubyturn sth inside out, byt ap. též do sth over

obrátit: Obraťte na stranu 30.Turn to page 30.

obrátit: obrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.

obrátit se: obrátit se ke komu zády zavrhnout ap.turn one's back on sb

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádaturn one's back on sb

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

toss: toss a pancakeobrátit palačinku vyhozením do vzduchu

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co