Hlavní obsah

pořádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (náležité uspořádání) order(uklizeno) tidiness, orderlinessJsi v pořádku?Are you all right/OK?To je v pořádku.(to nevadí) It's all right., (zbytek si nechte) Keep the change.mít/udržovat kde pořádek uklizenokeep sth tidydát co do pořádku(porovnat ap.) get sth in order, (napravit ap.) put sth right, rectify sthbýt v pořádku(systém ap.) be (working) all right/OK, (zdravý ap.) be fine/in good health, (o stavu věci) be in good condition/order
  2. (klidný průběh) orderveřejný pořádekpublic orderpráv. rušení veřejného pořádkubreach of the peace
  3. (pořadí) order(ing)zasedací pořádekseating order/planv obráceném pořádkuin reverse orderling. pořádek slovword order

Vyskytuje se v

dát: put sth in order, spor ap. settle sthdát do pořádku

zasedací: seating (plan)zasedací pořádek

zachovat: maintain/keep orderzachovat pořádek

breach: práv. breach of the peace(na)rušení veřejného pořádku

disorderly: disorderly conduct, being disorderlyvýtržnictví, rušení veřejného pořádku

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

fine: be finemít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.

neat: keep sth neatudržovat co v pořádku

nuisance: BrE, práv. public nuisancerušení veřejného pořádku, výtržnost na veřejnosti

numeral: in numeral orderv číselném pořádku

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžný

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

peace: breach of/disturbing the peacerušení veřejného pořádku, výtržnost, výtržnictví

plan: seating planzasedací pořádek

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

everything: Is everything all right?Je všechno v pořádku?

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.

wrong: What's wrong with you?Co je s tebou?, Jsi v pořádku?

right: put sth rightdát do pořádku, napravit co

pořádek: keep sth tidymít/udržovat kde pořádek uklizeno