Hlavní obsah

až na

Vyskytuje se v

na: vyjádření výjimky except for, butaž na

: soaked to the skinmokrý až na kůži

výjimka: with only/save for minor exceptionsaž na malé/nepatrné výjimky

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

konec: at the very endaž na samém konci

promoknout: We got soaked to the skin.Promokli jsme až na kůži.

zmrzlý: frozen stiff, chilled to the bonezmrzlý (až) na kost prokřehlý

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

except: except thataž na to, že, jenže omezení

exception: with a few exceptionsaž na pár výjimek

only: only foraž na

rear: be at the rear of sthbýt až na konci, být poslední ve frontě ap.

drenched: drenched to the skinpromoklý až na kůži

až na: everyone but youvšichni až na tebe