Hlavní obsah

you [juː unstressed jʊ]

Zájmeno

  1. ty, vy
  2. člověk, jeden, lidé někdo obecněYou can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.
  3. yous nář.vy k více osobám

Vyskytuje se v

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

name: you name itna co si (jen) vzpomenete, co vás jen(om) napadne při širokém výčtu

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

right: right you aredobře, OK, jasně

same: same to youvám/tobě taky odpověď na přání

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

see: you seevíš, podívej v řeči při vysvětlování ap.

shame: Shame on you!Styď(te) se!

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

thank: thank youděkuji projev vděčnosti ap.

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

want: you want toměl bys(te)

welcome: You're welcomenení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

what: (and) what have youa tak dále/podobně, co vás (jen) napadne

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

please: as you pleasejak (jen) chcete

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

screw: vulg. Screw you!Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

while: while you still candokud (ještě) můžeš

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

you'd: you'd betterraději bys(te) měl(i)

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

all: All you need to do ...Stačí jen ...

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appointment: Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

be: Who are you?Kdo jste?

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

after: after youaž po vás, vy první, jen račte napřed