Hlavní obsah

thank [θæŋk]

Sloveso

  • sb for sth (po)děkovat komu za coDon't thank me.Mně neděkujte.have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

Podstatné jméno

  • thanks to sb díky, poděkování komuletter of thanks to sbděkovný dopis komugive my thanks to ...poděkuj za mne ...

Fráze

  1. thank you děkuji projev vděčnosti ap.hovor. thanksdíky
  2. give thanks for sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.
  3. thank God díky Bohu
  4. have sb to thank for sth vděčit komu za co
  5. thanks to sb/sth díky komu/čemu pomoci ap., zásluhou koho/čeho

Vyskytuje se v

kindly: thank sb kindlysrdečně poděkovat komu

many: many thanksdíky moc, děkuji mnohokrát

profuse: be profuse in one's apologies/thanksvelice se omlouvat/děkovat

return: return thankspoděkovat Pánu, pomodlit se před jídlem

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

thousand: thousand thankstisíceré díky

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

much: Thank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.

very: Thank you very much.Děkuji mnohokrát.

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

bůh: díky Bohuthank God, thanks (be) to God

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

děkovný: děkovný dopisletter of thanks, hovor. thank you letter

dopis: děkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sb

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

povděk: s povděkemgratefully, with gratitude, s díky with thanks

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

dík: Díky Bohu!Thank God/goodness!

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

poděkovat: poděkovat komu předemthank sb in advance

předem: předem děkujithank you in advance

za: Děkuji za ...Thank you for ...

zásluhou: Není to zásluhou vlády, že ...It's no thanks to the government that ...